ธงชัยเฉลิมพลหน่วยทหารบก (มีคันธง).svg

Summary[ ]

Description
ไทย: ภาพจำลองของธงชัยเฉลิมพลของทหารบกและของหน่วยทหารในสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 สร้างขึ้นตามความที่บรรยายในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยอาศัยภาพต้นแบบจากเว็บไซต์หอมรดกไทย กระทรวงกลาโหม

ลักษณะของธงตามมาตรา 14 วรรค 1 ของพระราชบัญญติธง พ.ศ. 2522 มีดังนี้ "ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ ๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบกและมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลือง เป็นแถวโค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำ ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง ๒ เซนติเมตร"

สำหรับภาพนี้ได้เพิ่มองค์ประกอบอื่นคือคันธง แพรแถบสีธงชาติ และยอดธงประกอบในภาพด้วย
English: Royal Thai Army Unit Colour (with staff), based on Thai Flag act of B.E.2522 and the colours as appear on Thai Heritage Treasury website.
Date
Source Own work
Author Xiengyod


Insignia
This image shows a flag, a coat of arms, a seal or some other official insignia. The use of such symbols is restricted in many countries. These restrictions are independent of the copyright status.

Licensing[ ]

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
w:en:Creative Commons

attribution share alike

This file is licensed under the Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
  • share alike – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.